Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi

Znalezione obrazy dla zapytania: ELEKTROWNIA WODNA

 Woda jest podstawowym zasobem dla wszelkich form życia na Ziemi. Woda słodka stanowi tylko 3 procent ogółu, z czego dwie trzecie występuje w pokrywach lodowych. Pozostała część znajduje się w oddalonych, trudno dostępnych rejonach, a wody pochodzącej z sezonowych opadów nie da się łatwo wykorzystywać oraz zatrzymać. Obecnie człowiek wykorzystuje mniej niż 1 procent światowych zasobów wody słodkiej na potrzeby ciągle rosnącego popytu.  Woda jest wykorzystywana w coraz to większych ilościach do celów sanitarnych, do produkcji oraz w rolnictwie.
Celem zrównoważonej gospodarki wodami jest optymalizacja ponownego wykorzystywania wody oraz zmniejszenie negatywnego wpływu obecnego wykorzystywania jej na środowisko naturalne. Efektywne zarządzanie wymaga odpowiedniej wiedzy na temat dostępności, sposobów wykorzystania, poziomu popytu, środków i procesów pozwalających ocenić znaczenie i wartość zapotrzebowania na wodę oraz mechanizmów pozwalających przełożyć decyzje polityczne na praktyczne działania. W odniesieniu do wody jest to szczególnie trudne, ponieważ umiejscowienie źródeł i zbiorników wodnych nie ograniczają się do terytoriów wyznaczanych przez granice państwowe. Wielu zastosowań wody nie sposób oszacować w wymiarze finansowym, niektórymi rodzajami zasobów wodnych nie można też często zarządzać w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Przykłady obejmują rzadkie gatunki i ekosystemy czy też długofalowe znaczenie rezerw wód kopalnych.
Bardzo istotnym elementem zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodną jest świadomość zagrożeń deficytem wody oraz powszechna edukacja społeczeństwa, aby traktować wodę z należytym poszanowaniem.

Dodaj komentarz