• Alternatywne źródła energii / Zielona energia
 • Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe
 • Energia słoneczna (technologia) i efektywne wykorzystanie energii
 • Energia słoneczna dla przemysłu i budynków
 • Energia słoneczna i systemy elektroenergetyczne – technologia
 • Inżynieria ropy naftowej i gazu łupkowego
 • Gaz łupkowy – badania o środowisku
 • Strategie optymalizacji wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej
 • Instalacje wysokociśnieniowe – Biotechnologia
 • Zaawansowana produkcja energii – materiały i badania
 • Zielona energia i technologia
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałów odnawialnych
 • Odnawialne źródła energii w służbie człowieka in
 • Odpowiedzialne gospodarowanie wodą i energią w budynkach
 • Produkowanie generatorów małej mocy
 • Technologie recyklingu i rekuperacji
 • Biogazownie – postęp i łączenie biogazowni z innymi technologiami
 • CI/CD jako pomoc w tworzeniu oprogramowania
 • Chmury AWS, Azure i Google Cloud jako środowisko automatyzacji i wdrażania
 • Praca na serwerach zewnętrznych (chmurach) – ryzyko wycieku informacji w pracach przedpatentowych
 • Automatyzacja marketingu
 • Automatyzacja UX
 • Automatyka i robotyka
 • Analiza Big Data
 • Biomechanika
 • Chemia i analityka przemysłowa
 • Chemia i materiałoznawstwo
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Elektromechanika
 • Fizyka techniczna elektroniki i telekomunikacji
 • Automatyzacja cyberbezpieczeństwa
 • Automatyzacja procesu zarządzania wydaniami („zarządzanie wydaniami i wdrożeniami”)
 • Nauka o lotnictwie i kosmosie
 • Mechanika i budowa maszyn energetycznych
 • Technologia chemiczna
 • Technologie ochrony środowiska
 • Przestępczość teleinformatyczna
 • Automation of environmental and process menagement in Oracle and SAP environments
 • Use of RSA to accounting processes automation
 • Mechanika klasyczna i mechanika kwantowa
 • Marketing w farmacji. Rola młodzieży we współczesnym świecie
 • Naród i kulty religijne w starożytności
 • Humanistyczne i społeczne aspekty obcości w wybranych problemach nauki, sztuki i kultury
 • Prawa człowieka na świecie
 • Kreatywność językowa w marketingu

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: oze

Obecnie najwięcej energii produkowanej w Polsce pochodzi z paliw konwencjonalnych jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Zasoby węgla są znaczne, lecz 85% pokładów zlokalizowanych jest tak głęboko, że ich wydobycie jest nieopłacalne i niebezpieczne. Gaz i ropa pochodzą głównie z importu, dlatego jesteśmy w dużej mierze zależni od zagranicznych dostaw i narzucanych cen. W miarę rozwoju gospodarczego i technologicznego zapotrzebowanie na energię rośnie, pozyskiwanie jej z paliw kopalnych jest nieuzasadnione ekonomicznie. Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt ekologiczny. Odnawialne źródła energii stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wymierne efekty ekonomiczno-ekologiczne.

Odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz OZE, stało się już globalnym trendem. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii przyczynia się do oszczędzania naturalnych zasobów, a także poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Alternatywne źródła energii to energia geotermalna, słoneczna, powietrzna, wodna, czyli elektrownie wodne, wiatraki, turbiny, ogniwa fotowoltaiczne i panele słoneczne, koła wodne, biomasy, biogaz. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii zamiast paliw kopalnych jest najbardziej efektownym sposobem na ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Ich zastosowanie przynosi efekt ekologiczny zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także poprawy zaopatrzenia w prąd terenów słabiej zurbanizowanych. Dodatkowo oprócz ograniczenia szkodliwej emisji, stosowanie OZE pozwala na uregulowanie stosunków wodnych oraz zmniejszenie odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania konwencjonalnych surowców energetycznych.

 

Dodaj komentarz