• Biomechanika
  • Chemia i analityka przemysłowa
  • Nauka o lotnictwie i kosmosie
  • Mechanika i budowa maszyn energetycznych
  • Mechanika klasyczna i mechanika kwantowa
  • Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych
  • Zaawansowane materiały dla zrównoważenia