• Rola młodzieży we współczesnym świecie
  • Rodzina – uniwersalny mikrokosmos człowieka
  • Miasto i wieś na przestrzeni wieków. Kultura – społeczeństwo – gospodarka
  • E-learning: zalety i wady e-edukacji
  • Stowarzyszenie poszukujące prawdy, zdrowia i życia w symbiozie z naturą
  • Bogate intelektualnie społeczeństwo płodzi świadomych potomków
  • Kobiety w medycynie